Skrivandet

Från fakta till fiktion

När jag slutade mitt aktiva yrkesliv som journalist och skribent bestämde jag mig för att ta språket i egna händer, inte längre skriva på beställning utan själv ta kommandot över mitt författande. Efter en hel del arbete så slutförde jag ett mångårigt projekt och gav ut min första egna bok hösten 2010 Livstystnad. El pacto de silencio. Våren 2015 publicerades min andra bok Längtans vals som jag skrev under mina två år Lunds universitets författarskola. Den har jag nu arbetat om och gett ut på Nomens förlag under våren 2017.
Författarskolan har varit så stimulerande att jag fortsatte på magisterutbildningen. Jag går nu sista terminen.

Reflektioner om skrivandet – speciellt mitt eget

Under tiden på Författarskolan fick vi reflektera en hel del över vårt eget skrivande. Det var lärorikt på många sätt. Kanske kan texterna vara inspirerande för andra skrivande människor. Kanske du känner igen dig.

Spårarbete

Signaler från tid och rum

Ett steg framåt, två steg bakåt