Skrivandet

Från fakta till fiktion

När jag slutade mitt aktiva yrkesliv som journalist och skribent bestämde jag mig för att ta språket i egna händer, inte längre skriva på beställning utan själv ta kommandot över mitt författande. Efter en hel del arbete så slutförde jag ett mångårigt projekt och gav ut min första egna bok hösten 2010 Livstystnad. El pacto de silencio. Våren 2017 publicerades min andra bok Längtans vals som jag skrev under mina två år Lunds universitets författarskola.
Författarskolan var så stimulerande att jag fortsatte på magisterutbildningen och gick ut med en Magister i Litterär gestaltning 2019. Och på den vägen är det. Läs mer under Publicerat.

Reflektioner om skrivandet – speciellt mitt eget

Under tiden på Författarskolan fick vi reflektera en hel del över vårt eget skrivande. Det var lärorikt på många sätt. Kanske kan texterna vara inspirerande för andra skrivande människor. Kanske du känner igen dig.

Spårarbete

Signaler från tid och rum

Ett steg framåt, två steg bakåt